Tom

byslisse©

Dit verhaal kan apart gelezen worden, of als een vervolg op 'Gerda'

---

Nadat oma zich opnieuw aangedaan had besloten ze te eten, dit nadat zij zich beiden gewassen hadden. Om beurt gingen zij onder de douche. Toen Tom als laatste beneden kwam was het eten bijna klaar. Hij hielp bij het klaarzetten van de tafel. Eens alles op tafel stond was oma al daar met haar potten en pannen. Beiden deden zich tegoed van het eten, niettegenstaande het niets bijzonders was. Tom vroeg haar ondertussen om hem te verontschuldigen voor zijn gedrag, maar hij had deze manier de enigste juiste gevonden om haar uiteindelijk zo ver te krijgen waarop oma hem lachend aankeek en zei dat ze het hem al lang vergeven had. Toen alles op was vroeg oma hem of hij nog een dessert wou, maar dit moest hij afslaan. Alles werd daarna op het aanrecht gezet en zij begonnen met de afwas. Toen deze gedaan was zei oma dat ze nog even wou winkelen en beiden gingen toen weg met de wagen van Tom.

Tom bemerkte wel dat er een verandering plaatsgevonden had bij zijn oma, zij kwam hem opeens vrouwelijker voor, zowel door haar manier van lopen als haar houding in het algemeen. Hij vond het dan ook vreemd, maar had er uiteraard niets op tegen, toen oma in de wagen haar kleed naar omhoog trok zodat hij zo haar benen, nog steeds in de netkousen gestoken, kon bekijken. Hij had wel een grote wil nodig om ook de weg in het oog te houden, anders waren er zeker ongelukken gebeurd. Hij kon het evenwel niet achterwege laten om, eens het mogelijk was, zijn hand op haar linkerbeen te leggen en dit te strelen. Dit alles zorgde er voor dat oma hem nu met een glimlach bekeek.

Aan het winkelcentrum gekomen parkeerde Tom de wagen en beiden stapten uit waarna de wagen afgesloten werd. Oma hing nu haar arm in de zijne en zo gingen zij het centrum binnen. Niet tot zijn verwondering merkte Tom dat hij het goed ingeschat had hoe zijn oma er nu uitzag vermits heel wat mannen haar bewonderend opnamen. Ook waren er sommige vrouwen die haar bekeken, maar bij de meeste hiervan kon hij zien dat dit met afgunst was. Oma had haar ogen uiteraard ook niet in haar zakken vermits ze hem toefluisterde dat hij inderdaad gelijk had met hetgeen hij haar in de voormiddag had willen duidelijk maken en dat waar er bij haar toch nog enige twijfel geweest was, dit door de hier aanwezige blikken verdwenen was.

Zij gingen enige winkels binnen waar oma zich nu liet gaan en heel wat sexy kledij, lingerie en schoenen kocht. Het kwam Tom voor of hij op dit ogenblik met een uitgelaten meisje aan het winkelen was. Uiteindelijk was alles gekocht en ze besloten om terug naar huis te gaan en daar dan maar een kop koffie te drinken. Eens terug thuis gingen ze binnen waarbij oma de pakjes uit de handen van Tom nam en deze in de gang liet staan, waarna zij Tom met de hand nam en hem naar de living trok.

"En nu heb ik wel zin in een dessert," zei oma. Tom keek haar verbaasd aan, en was nog verbaasder toen ze opeens zijn rits opende, de knop van zijn broek los deed en zowel zijn boven- als onderbroek naar beneden schoof, waarna zij hem een duwtje gaf zodat hij in de zetel viel. Zelf ging zij tussen zijn benen op haar knieën zitten en nam zijn leuter in haar handen, waarbij zij haar tong over haar lippen liet glijden. Toen zij met haar hand zijn vel op en neer bewoog duurde het niet lang bij Tom voor hij een stijve had.

Nu boog oma zich voorover en likte aan zijn eikel. Zij nam het voorvocht dat zich al gevormd had op met haar tong en bracht dit in haar mond. Nu speelde zij met haar tong rond zijn eikel en schacht, wat aan Tom een hemels gevoel bezorgde. Oma nam nu de eikel in haar mond en begon hierop te zuigen, terwijl ondertussen haar tong van links naar rechts vloog. Uiteindelijk bewoog zij licht voor- en achteruit, er zorg voor dragend dat de lul steeds verder in haar mond verdween. Tom begon nu zachtjes te zuchten door deze behandeling. Tot nu toe was dit de beste beurt die hij al gekregen had.

Tom had het niet meer toen zijn oma zijn scrotum in haar handen nam en dit teder masseerde. De combinatie van het gezuig en de massage zorgde er voor dat Tom nu luider begon te zuchten. Rillingen van genot liepen door zijn lichaam. Oma begon evenwel steeds harder en harder te zuigen op zijn piemel, terwijl zij het scrotum met dezelfde tederheid bleef masseren. Tom had het nu werkelijk niet meer door deze behandeling en met spijt in het hart was hij nu verplicht om zijn ogen te sluiten, waardoor hij oma niet meer kon bekijken, en zich tegen te rugsteun te installeren.

"Ja, oma, doe zo verder alsjeblieft, nog even en ik ga klaarkomen, oh, jij bezorgt mij kippenvel, oh, dat is het, ja, oh." Toen Gerda dit hoorde begon zij nog heviger aan zijn leuter te zuigen terwijl zij haar lippen nog steviger sloot bij het heen en weer gaan. "Oma, ja, opgepast ik ga komen, ik voel mijn zaad al borrelen, pas op, oooooooh." Maar oma bleef gewoon verder doen met hetgeen zij bezig was en voelde toen aan zijn lichaam dat het zaad niet lang meer op zich zou laten wachten.

Met een kreet kwam Tom klaar en spoot zijn zaad met hevige stralen in de mond van Gerda. Straal na straal kwam in haar mond en Gerda had alle moeite van de wereld om alles door te slikken. Het was voor haar wel een geluk dat Tom stilaan het laatste zaad verschoot, anders had ze niet anders gekund dan dit uit haar mond te laten lopen. Toen alle zaad doorgeslikt was, ging ze nog even met haar mond over zijn tamp. Uiteindelijk liet ze deze uit haar mond glijden en maakte smekkende geluidjes om tenslotte met haar tong over haar lippen te gaan.

Tom was vlug terug van deze wereld en opende zijn ogen. Hij keek nu recht in oma's gezicht en ogen en zag daar een verleidelijke vamp zitten die, zoals een kat dit doet, nagenoot van het gebeurde. Tom boog zich voorover en beiden overlaadden elkaar met kusjes. Zij beroerden ook elkanders mond, maar tot een tongzoen kwam het niet, hier was het net of deze daad de grens was die oma getrokken had. Tom stond uiteindelijk recht en trok zijn oma naar omhoog. "Nu wil ik ook wel een dessert," zei hij. Hij bleef haar kusjes geven terwijl hij achter haar rug haar rits los maakte en haar kleed naar de vloer liet zakken.

Hij nam Gerda vast en draaide haar zo dat zij tegen de zetel aanleunde waarna hij haar met een lichte druk deed neerzijgen op de zetel terwijl hij nu, op zijn beurt, op zijn knieën zonk tussen haar benen. Hij nam van de gelegenheid gebruik om haar benen en onderlichaam aandachtig te bestuderen en hetgeen hij zag was de moeite van het aankijken waard. Eerst en vooral waren er de benen, noch lucifers, noch olifantenpoten, die de juiste vorm hadden en extra tot hun recht kwamen in de netkousen. Dan was er ook haar kutje, met lieve, kleine lipjes, die momenteel wijd open stonden en er enigszins dikker uitzagen, dit onder invloed van het bloed dat er zich in bevond. Er rond, en ook op het schaamheuveltje, bevonden zich stugge zwarte haartjes, maar het geheel was goed onderhouden en zag er zeer keurig uit.

Opnieuw ging zijn aandacht naar haar in kousen gestoken benen. Hij legde een hand rond ieder been en zachtjes streek hij met zijn handen heen en weer. Ook vergat hij de achterkant niet, waar hij de kuiten masseerde. Uit oma's mond ontsnapte een zucht toen zij haar kleinzoon haar voelde betasten, er liep zelfs een rilling door haar heen welke haar kippenvlees bezorgde en die er ook voor zorgde dat haar tepels samentrokken en stijf vooruit begonnen te staan. Juist zoals Tom bij haar gedaan had, besloot zij zich nu te laten verrassen met wat haar kleinzoon voor haar in petto had. Tom was ondertussen blijven doorwrijven en plaatste nu zelfs kleine kusjes op haar benen, waarbij hij een aangenaam gevoel kreeg toen hij in contact kwam met het nylon.

Steeds hoger gingen zijn handen en mond, hij liet geen plekje van haar kousen onberoerd. Steeds opnieuw begon hij terug van beneden vermits dit iets was dat hij dagen aan elkaar zou kunnen blijven doen. Uiteindelijk kwam hij bij het einde van haar kousen en nu kwam hij zelfs in contact met het vlees dat er net bovenuit stak. Ook hier masseerde hij het vlees, ondertussen met zijn tong cirkels makend. Hij vond dat zijn oma nog heel stevige benen had. Steeds korter en korter kwam hij bij haar liefdesgrotje en hij begon zijn oma meer en meer te rieken door het vocht dat nu stilaan uit haar grotje begon te lopen. Oma begon hoe langer hoe meer te zuchten door zijn gemasseer en gekus.

Tom wou nu aan zijn oma bewijzen dat hetgeen hij deze voormiddag met haar gedaan had niet iets was dat hij steeds deed, maar wel dat hij voornamelijk probeerde zo teder mogelijk te zijn. Traag streek hij met zijn tong over haar lipjes, eerst de buitenkant beroerend om nadien via de lipjes zelf naar het centrum te gaan. Daar ontmoette zijn tong al heel wat kutvocht, maar hij vond het heel plezierig om dit vocht weg te schrapen en het in zijn mond op te nemen om er daar eerst van te proeven vooraleer dit liefdesvocht door te slikken. Gerda was nu helemaal op temperatuur gekomen vermits zij kleine schokjes door haar lichaam voelde gaan en zij niet kon verhinderen dat er kreetjes uit haar mond ontsnapten.

Tom bleef haar verder teder bewerken, nam nu zelfs de lipjes beurtelings in zijn mond om er zacht aan te zuigen. Regelmatig keerde hij met zijn tong tussen haar lipjes om hier het vocht op te likken. Het gezuig aan haar lipjes zorgde er voor dat oma nog opgewondener raakte en dit via zuchten en kreetjes liet merken. Neen, dacht ze, zo heerlijk was ze nog niet behandeld geweest en zeker niet met deze tederheid. Uiteindelijk prijsde zij zich gelukkig dat ze niet opgewassen geweest was tegen haar kleinzoon die er voor gezorgd had dat ze zich deze morgen al heel goed gevoeld had, maar die er nu zelfs in slaagde om haar een hemels gevoel te geven. Zij sloot haar ogen en liet zich volledig wegzakken, zich aan zijn goede zorgen toevertrouwend.

Steeds verder dreef zij weg op een wolk van zaligheid, zeker toen Tom tenslotte haar klitje 'onder handen' nam, hoewel 'in zijn mond' een betere verwoording is. Zachtjes omcirkelde hij haar staandertje, proberend om haar zo weinig mogelijk te beroeren. Opnieuw liep er elektriciteit door Gerda en ze voelde zich steeds zaliger worden. Haar vocht stroomde nu bijna grotje. Dit werd evenwel nog erger toen Tom tenslotte zijn mond om haar klitje plaatste en er op begon te zuigen. Wat Tom nu bij haar deed was werkelijk hemels. Deze voormiddag was het ook wel leuk geweest, zeker na zulk een tijd droog gestaan te hebben. Hetgeen hij nu met haar deed was werkelijk heel teder en liefdevol en zij genoot van elke seconde.

Zij begon meer en meer te zuchten. Dit werd nog verergerd door het feit dat Tom stilaan heviger begon te zuigen. Zij voelde de genotscheuten door haar lichaam gaan. Zij voelde dat haar tepels tot het uiterste gespannen stonden. Zij nam nu har tepels met haar vingers vast en speelde er mee. Nog meer scheuten gingen door haar lichaam en ze werd steeds luidruchtiger, Tom hierdoor aansporend. Tom had ondertussen haar benen vast genomen en boog deze naar haar lichaam, ze ondertussen feller spreidend. Hierdoor openden haar lipjes tot het maximum terwijl haar klitje tot het uiterste gespannen omhoog stond. Tom zette zijn ultieme aanval in. Uit alle kracht zoog hij aan haar klitje en de gilletjes kwamen steeds luider uit haar mond.

Opeens schreeuwde Gerda het uit, haar lichaam begon ongecontroleerd te schokken en haar liefdesvocht spoot bijna uit haar grotje. Nu ontsnapte uit haar mond klagende geluidjes vermits zij maar bleef klaarkomen en het haar bijna te veel werd, zeker daar Tom, zij het nu zacht, aan haar bleef zuigen. Uiteindelijk raakte zij uitgeput en haar lichaam verslapte. Tom zorgde er nu voor dat haar voeten terug steun kregen op de grond, waarna hij haar lichaam met kusjes bedekte. Af en toe schokte haar lichaam na, zeker toen hij een erogene zone beroerde. Dit bleef geruime tijd duren, de tijd die Gerda nodig had om er terug bovenop te komen. Eens zo ver deed ze haar ogen open en bekeek haar kleinzoon met dankbaarheid.

Hoewel ze zeker nog niet voor 100% terug de oude was, besloten ze toch dat een douche aan hen beiden deugd zou doen. Tom stond op, boog zich over zijn oma en nam haar in zijn armen. Hij hief haar van de zetel op en droeg haar naar boven, de badkamer in. Daar zette hij haar op haar voeten neer terwijl hij haar ondersteunde, zeker nu ze nog teken gaf van nog niet zonder hulp op haar benen te kunnen staan. Ze bleven zo een tijdje staan, waarbij Tom zijn lichaam tegen het hare drukte. Uiteindelijk was Gerda terug sterk genoeg zodat beiden zich van de nog aanwezige kledij ontdeden, waarbij Tom er wel voor zorgde om toch nog een beetje steun aan haar te geven. Toen ze tenslotte naakt waren, opende Tom de kranen en regelde deze tot het water een aangename temperatuur had.

Eens zo ver, gingen beiden onder de waterstraal staan, terwijl ze ondertussen hun lichaam tegen elkaar drukten. Uiteindelijk lieten ze elkaar los en elk zeepte om beurt de andere in. Er werd uiteraard veel aandacht besteed aan de meest leukste deel van het lichaam van de andere. Eens dit gebeurd gingen beiden toen onder de straal staan zodat het water de zeep kon verwijderen. Toen ze zich terug fris en monter voelden werden de kranen toegedraaid, stapten zij uit de cel en begonnen elkaar af te drogen. Eens dit gebeurd keken ze elkaar aan en beiden zagen hoe ze elkander met aandacht bekeken en bewonderden. Gerda merkte opeens dat Tom terug opgewonden geraakte vermits zijn lul zich terug begon te verheffen. Tot haar verbazing merkte zij dat zij hierop reageerde vermits haar liefdesgrotje stilaan terug vochtig werd.

Zij nam Tom bij de hand en trok hem naar haar kamer. Daar gekomen duwde zij hem in de richting van haar bed. Eens daar gaf ze hem een duwtje waardoor hij op zijn rug op het bed viel. Meteen sprong zij ook op het bed en zette zich schrijlings over haar kleinzoon. Zij nam nu zijn tamp in haar hand en met de eikel wreef zij over haar lekkende lipjes. Tenslotte zette zij de eikel voor haar opening en wou zich op hem drukken. "Wacht oma, ik moet eerst nog naar beneden voor een condoom." "Ben jij al zonder bescherming bij een andere vrouw geweest," vroeg zij waarop hij neen" zei. "Nu, jongen, voor mij maakt het dan niets uit om het zonder condoom te doen, zwanger zal je mij niet meer kunnen maken en vermits jij voorzichtig geweest bent en ik zeker, zie ik geen enkele reden waarom er wel een te dragen. Maar nu genoeg gepraat, ik merk dat wij er klaar voor zijn en nu wil ik je alleen maar naaien tot de stukken er af vliegen." De daad bij het woord voegend spiesde zij zich op hem vast waarbij zijn piemel volledig in haar verdween.

Uit beider mond ontsnapte gezucht. Gerda bleef even stil op hem zitten en keek hem aan. Nu ze er over dacht, had ze spijt dat dit nog niet veel eerder voorgevallen was, maar zij wou nu zeker haar schade inhalen, zeker nu ze tot het besef gekomen was dat ze zeker nog niet afgeschreven was. Het feit dat haar kleinzoon zo op haar reageerde en de manier waarop hij haar behandeld had gaf haar een warm gevoel. Zij richtte zich nu op en vermoed begon zij hem te bewerken, zijn lul steeds vlugger in en uit haar stotend. Zij voelde haar lichaam terug op volle sterkte reageren op hetgeen plaats vond en het feit dat Tom aan het zuchten was vertelde haar dat ook hij genoot. Steeds vlugger en vlugger bewoog zij zich. Zij wou nu nog maar één ding, namelijk dat zijn zaad tegen haar baarmoederhals uiteen spoot. Hoe langer hoe meer raakten beiden opgewonden en voelden dat hun orgasme opgebouwd werd.

"Ja, lieve jongen, geef het mij, ik wil je zaad in mij voelen, voel je niet hoe vochtig mijn poesje al is? Ik voel je heerlijke tamp in mij, oh, wat verlang ik naar je zaad." Nog vlugger ging zij op en neer en merkte dat zij weldra zou klaarkomen. Bij Tom zou het ook niet meer lang duren, zag zij aan zijn verkrampt gezicht en tevens te horen aan zijn luid zuchten. "Nog even jongen, ik ben er bijna, oh, h helemaal leeg. Hij sloeg zijn armen rond zijn oma en beiden bleven zo geruime tijd onbeweeglijk liggen.

Uiteindelijk kwam er de reactie bij Tom dat zijn lul ap werd en zich stilaan een weg naar buiten zocht. Toen zijn piemel uit haar lichaam floepte hief Gerda zich op, draaide zich rond, zette zich in standje 69 en ze drukte zich terug tegen Tom aan. Tom begon toen haar kutje schoon te maken terwijl zij zich over zijn leuter ontfermde en deze helemaal proper likte. Eens dit gedaan draaide zij zich terug om en legde zich naast Tom neer. Zij namen elkander in de armen en bleven zo liggen. Zonder het te beseffen daalden beiden af in de armen van Morpheus.

Toen Tom wakker werd merkte hij dat hij het warm had omdat zijn oma nog steeds naast hem lag, haar lichaam tegen het zijne gedrukt. Hij voelde zich heel blij met alles wat gebeurd was. Opeens deed Gerda haar ogen open en keek hem lachend aan. Zij gaven elkander nu kusjes. Tenslotte stonden ze op, zeker toen ze merkten dat ze honger hadden. Beiden deden zich aan met de kledingsstukken die ze vonden, waarna ze naar beneden gingen waar oma het door Tom gehaalde kleedje aandeed. Gezamenlijk gingen ze naar de keuken waar alles klaar gezet werd voor het avondeten. Eens dit op en alles aan kant gezet gingen ze naar de living. Daar aangekomen keken ze even naar TV, maar Gerda zette tamelijk vlug de kast uit, nam Tom bij de hand en trok hem mee naar boven naar haar slaapkamer. Beiden ontkleedden zich, alhoewel Gerda haar gordeltje en kousen aanhield, waarna beiden op bed gingen liggen. Het werd nog een hete stoeiavond, waarna beiden uitgeput in slaap vielen.

Tom werd wakker en merkte dat oma al op was. Hij spoedde zich naar de badkamer en nam er een douche. Na zich afgedroogd te hebben ging hij naar zijn kamer waar hij iets gemakkelijk nam en aandeed. Daarna ging hij naar de keuken waar hij tot zijn verbazing zag dat oma hetzelfde aanhad als gisten, waarop hij glimlachend naar haar ging en haar tegen zich aan drukte. Ze gaven elkander kleine kusjes maar lieten zich toen los om te eten. Eens het ontbijt op was werd alles opzij gezet waarbij Tom zijn oma met de afwas hielp. Eens de afwas gedaan trok Gerda hem naar de living, ontdeed hem van beven- en onderbroek en duwde hem op de zetel. Zij boog zich voorover en zoog aan zijn piemel tot deze fier omhoog stond. Zij liet hem nu los, trok haar kleed naar omhoog en zette zich schrijlings over haar kleinzoon. Zij nam voor de zoveelste keer zijn tamp in haar hand en drukte de kop weer tussen haar pretlipjes en haalde hem heen en weer tot er voldoende smeer op was. Zij zette de kop voor haar opening en met een diepe zucht verdween zijn lul in haar hunkerend grotje.


Report Story

byslisse© 0 comments/ 36349 views/ 0 favorites

Share the love

Report a Bug

1 Pages:1

Geef Alstublieft Een Waardering Voor Deze Toevoeging:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel