Contest Winners

tagErotische verhalenNiet Menselijk

Submit Your Story!  

NonHuman Sex Stories Hub

New HonHuman Sex Stories

 4.50

Liefde na de Dood

01/06/09
De uitleg van de Bijna Dood Ervaring. by 
 3.86

De maagd van de Gaasperplas

08/27/07
Bij volle maan gebeuren er vreemde dingen. by 
 4.40

Eeuwige Nacht

03/13/07
Een andere kijk op vampiers. by 
Contest Winner 3.76

De Watergeest

01/02/04
Is het een kwestie van tropenkolder? by 
Spin!

Random Non-Human Sex Stories

 4.40

Eeuwige Nacht

03/13/07
Een andere kijk op vampiers. by 
 3.86

De maagd van de Gaasperplas

08/27/07
Bij volle maan gebeuren er vreemde dingen. by 
 4.50

Liefde na de Dood

01/06/09
De uitleg van de Bijna Dood Ervaring. by 
More Random Niet Menselijk

NonHuman Hall of Fame

Contest Winner 3.76

De Watergeest

01/02/04
Is het een kwestie van tropenkolder? by 
More Niet Menselijk Hall of Fame
tagErotische verhalenNiet Menselijk

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel