Contest Winners

Recent Comments

Submit Your Story!  

First Time Stories Hub

New First Time Sex Stories

 3.81

Een Alternatief Begin

12/30/09
Hoe ik Bart de eerste maal bevredigde. by 
 1HOT 4.58

Jeugdliefde

06/17/08
Man meets his youthlove and they have a special first time. by 
 1 3.91

Een Perfecte Zomerdag

03/22/08
Mijn eerste ervaring met orale sex. by 
 1 3.76

Een Nieuw Nummer

05/13/07
Piano leraar en zijn leerling. by 
HOTContest Winner 4.71

Oppassen en uitkijken

08/22/06
Wat er gebeurt als ik oppas bij de buurvrouw. by 
 2 4.00

Marianne's Eerste Keer

12/09/05
Wat sneeuw al niet te weeg brengt. by 
 4.15

Een Nacht Om Niet Meer Te Vergeten 02

12/03/05
Hoe het een jonge vrouw verder verging in de sexclub. by 
 1 4.04

Een Nacht Om Niet Meer Te Vergeten

12/02/05
Een jonge vrouw met vriendin voor het eerst in een sexclub. by 
Spin!

Random First Time Erotic Stories

 4.15

Een Nacht Om Niet Meer Te Vergeten 02

12/03/05
Hoe het een jonge vrouw verder verging in de sexclub. by 
 2 4.00

Marianne's Eerste Keer

12/09/05
Wat sneeuw al niet te weeg brengt. by 
HOTContest Winner 4.71

Oppassen en uitkijken

08/22/06
Wat er gebeurt als ik oppas bij de buurvrouw. by 
 1 3.76

Een Nieuw Nummer

05/13/07
Piano leraar en zijn leerling. by 
 1 3.91

Een Perfecte Zomerdag

03/22/08
Mijn eerste ervaring met orale sex. by 
More Random Eerste Keer

First Time Hall of Fame

HOTContest Winner 4.71

Oppassen en uitkijken

08/22/06
Wat er gebeurt als ik oppas bij de buurvrouw. by 
 4.15

Een Nacht Om Niet Meer Te Vergeten 02

12/03/05
Hoe het een jonge vrouw verder verging in de sexclub. by 
 1 4.04

Een Nacht Om Niet Meer Te Vergeten

12/02/05
Een jonge vrouw met vriendin voor het eerst in een sexclub. by 
 2 4.00

Marianne's Eerste Keer

12/09/05
Wat sneeuw al niet te weeg brengt. by 
 1 3.91

Een Perfecte Zomerdag

03/22/08
Mijn eerste ervaring met orale sex. by 
 3.81

Een Alternatief Begin

12/30/09
Hoe ik Bart de eerste maal bevredigde. by 
 1 3.76

Een Nieuw Nummer

05/13/07
Piano leraar en zijn leerling. by 
More Eerste Keer Hall of Fame

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel