Recent Comments

Popular Authors

30 days

Submit Your Story!  

Gay Male Sex Stories Hub

New Gay Sex Stories

 2.67

Mijn eerste keer pijpen

03/17/17
Hoe ik langs de snelweg voor het eerst men een man was. by 
 3 3.47

Spannende Ontspanning in Bios

01/30/13
Anonymous first time bi blowjob. by 
 4.20

Nieuw Geopend

05/12/12
Nieuw geopend! Peep show nieuwe stijl! by 
 2 4.10

De Leugens voorbij

08/17/10
een jonge hetero gast leert zichzelf onverwachts beter kenne. by 
 3.33

Een verassing

06/03/10
Betoverd door de muziek. by 
 4.06

Mijn eerste keer

12/24/08
Hoe ik als oudere man liefde maakte met een andere man. by 
 3.75

Nachtvlinder

03/01/07
Amsterdamse mannen met een dubbelleven in crisistijd. by 
Spin!

Random Gay Sex Stories

 3.75

Nachtvlinder

03/01/07
Amsterdamse mannen met een dubbelleven in crisistijd. by 
 4.06

Mijn eerste keer

12/24/08
Hoe ik als oudere man liefde maakte met een andere man. by 
 3 3.47

Spannende Ontspanning in Bios

01/30/13
Anonymous first time bi blowjob. by 
 2.67

Mijn eerste keer pijpen

03/17/17
Hoe ik langs de snelweg voor het eerst men een man was. by 
More Random Homo Man

Gay Male Hall of Fame

 2 4.10

De Leugens voorbij

08/17/10
een jonge hetero gast leert zichzelf onverwachts beter kenne. by 
 4.06

Mijn eerste keer

12/24/08
Hoe ik als oudere man liefde maakte met een andere man. by 
More Homo Man Hall of Fame

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel