tagIncest/TaboeJan Ch. 18

Jan Ch. 18

byslisse©

Toen Jan opstond was het 7 uur. In het huis was het nog stil. Hij ging op weg naar de badkamer en net toen hij zijn kamer voorbij kwam ging deze open en oma kwam naar buiten. Beiden waren naakt. Hij merkte dat oma schijnbaar terug een beetje beschaamd was en vlug ging hij naar haar, nam haar vast en gaf haar een tongzoen. Het duurde even maar weldra begon oma mee te werken. Steeds vlugger en vlugger strengelden hun tongen zich rond elkaar. Uiteindelijk lieten zij elkaar los en Jan zag dat oma al weer terug lichtjes lachte. Hij nam haar hand en trok haar mee naar de badkamer.

Jan ging vlug onder de douche en stelde daar de temperatuur van het water in vooraleer oma mee onder de douchekop te trekken. Hij nam zeep en begon met zijn handen over het lichaam van oma te gaan en haar helemaal in te zepen. Nadien nam zij zeep en zeepte hem helemaal in. Beiden stonden dan onder de waterstraal zodat de zeep afgespoeld werd. Jan zette het water uit, keerde zich naar oma terwijl hij haar opnieuw een tongzoen gaf waarbij zijn hand naar het kutje ging en daar zachtjes haar lipjes masseerde. Oma toonde nu iets meer initiatief en Jan voelde dat zij zijn lul vast nam en zijn vel heen en weer over de eikel liet gaan. Net voor zij geen adem meer zouden hebben, lieten zij elkaar los en keken elkaar glimlachend aan.

Jan nam nu een handdoek en begon oma af te drogen, nog steeds in volle bewondering voor haar lichaam. Daarna was het haar beurt om hem af te drogen. Samen gingen zij nu naar buiten en nu was het oma die hem meetrok naar haar kamer. Eens binnen sloot zij de deur en trok Jan naar het bed waar zij hem op neerduwde. Nu ging zij naar de kast, nam er kousen en een gordeltje. Als een volleerde stripdame, maar dan wel in omgekeerde volgorde, deed zij het gordeltje aan en toen één voor heen haar kousen. Jan was verwonderd dat haar lichaam hem zo kon opwinden, want zijn lul stond al heel fier overeind.

Oma legde haar nu op bed, spreidde haar benen en trok Jan naar haar. Hij had evenwel geen aansporing nodig vermits hij direct met zijn mond haar kutje opzocht, met zijn tong over haar lipjes ging en daarna op haar klitje begon te zuigen. Toen hij merkte dat zij al heel vochtig was kroop hij tussen haar benen. Hij richtte zijn lul nu op haar opening en ging eerst met zijn tamp heen en weer tussen haar lipjes. Tot zijn verbazing merkte hij dat de kop al gauw blonk van haar kutslijm. Zelf nam hij wat speeksel om zijn tamp in te smeren. Hij mikte nu op de opening en heel voorzichtig gleed hij bij oma naar binnen.

Ook nu weer was hij verbaasd dat zij zich zo vlug aangepast had, want zijn lul stak van de eerste keer al zo'n 20 cm in haar. Hij trok zich nu terug en stootte toen terug vooruit en na dit nog enige keren gedaan te hebben stak zijn lul volledig in haar. "Oh ja, lieve, lieve kleinzoon van mij. Nu nog ben ik aan het twijfelen, want dit hoort niet, maar het was al zo lang gelegen en je hebt mij verschillende orgasmen bezorgd. Ook nu zou ik je moeten wegsturen, maar ik heb terug zin in jou. Alsjeblieft, lieve jongen, neuk mij nu naar een orgasme, ik wil je heel hard in mij voelen, geef mij je zaad, ik heb het nodig."

Jan begon nu harder te stoten. Steeds vlugger en vlugger ging zijn lul op en neer. Oma was weer beginnen kreunen en met haar lichaam te kronkelen en te sidderen. Hij voelde dat het niet meer zo lang zou duren en hij ging nog even vlug heen en weer vooraleer hij klaar kwam en zijn zaad met kracht tegen haar baarmoederwand uiteen spatte. Toen oma dit voelde kon zij haar niet meer houden en bereikte haar climax.

Toen beiden bekomen waren rolde zij opzij zodat Jan nu onder haar lag. Zij ging naar boven zodat zijn lul uit haar kon floepen. Nu bleef zij enige tijd zo wijdbeens boven hem zitten en weldra voelde hij zijn zaad en haar kutvocht op zijn buik druppen. Toen het meeste er uit was draaide oma zich om, ging met haar mond naar zijn buik en zoog daar hetgeen uit haar kut gekomen was op. Hij hoorde haar enige keren slikken waarna zij nu zijn lul nam en deze met haar mond begon proper te maken. Toen deze helemaal proper was zag hij haar met twee vingers in haar kut gaan en daarmee noch van zijn zaad uit haar halen. Zij stak toen haar vingers in haar mond en zoog deze schoon, waarna hij haar opnieuw hoorde slikken.

Hij gaf haar nu een tongzoen en proefde nog een beetje zijn zaad. "Ga je nu maar aandoen, jongen, vooraleer de rest van de bende hier terug binnenkomt". Jan ging naar de noodkamer waar hij zich aandeed. Toen hij gekleed was ging hij naar beneden, maar oma was ondertussen ook klaar en het laatste gedeelte van de tocht legden zij gezamenlijk af. Tante en moeder stonden al in de keuken en Chantal kon het niet nalaten om te zeggen, "zo, de twee tortelduifjes zijn al vroeg bezig geweest, en zo te horen was het heel leuk". Jan en oma waren nu aan het lachen, en Chantal was blij om de verandering bij haar moeder te zien, die nu schijnbaar geen wroeging meer had. Ieder zette zich aan tafel om te eten en nadien werd de afwas gedaan.

Chantal meldde nu dat aangezien het bedrijf waar ze werkte vandaag gesloten was ze haar collega's uitgenodigd had op een barbecue. Ze vroeg of Jan haar met alles wou helpen en hij knikte uiteraard van ja. Claudia zei toen dat zij een aangename verrassing had vermits zij bij haar laatste bezoek aan medezusters te horen gekregen had dat zij niet meer naar het buitenland hoefde en dat zij pas binnen een maand te horen zou krijgen waar zij naar toe moest. Zij hoopte dat dit nieuws voor iedereen van hen goed nieuws zou zijn. Het spijtige was natuurlijk dat zij zou moeten vragen of zij hier nog iets langer mocht blijven logeren.

Chantal zag het blije gezicht van Jan, maar die jongen dacht natuurlijk maar aan één zaak, en zei tenslotte dat dit wel geen probleem zou zijn, tenzij Jan dit niet zag zitten. Jan haastte zich om direct te laten weten dat hij hier geen graten in zag waarna Claudia beiden bedankte voor het aanbod. Oma zei toen dat vermits het collega's va Chantal waren die kwamen zij en Claudia misschien wel in de weg zouden lopen en vroeg aan Claudia of deze zin had om enige dagen met haar mee naar huis te gaan, dan zouden zij daar een beetje kunnen bijpraten. Claudia aanvaardde dit voorstel.

Oma besloot dat zij direct zouden vertrekken vermits Chantal en Jan wel nog wat werk te verzetten zouden hebben en zij en Claudia gingen naar boven om enige spullen in te pakken. Toen zij beiden klaar waren om te vertrekken gingen zij even de tuin in, waar Chantal al aan het plannen was en namen afscheid van haar. Vermits Claudia nog even iets te zeggen had aan haar zus ging oma al maar door naar de keuken waar zij dag ging zeggen aan Jan. Zij kusten elkaar en opeens drukte Jan zijn mond op de hare en zij begonnen met te tongzoenen terwijl Jan ondertussen met zijn hand vlug onder haar rok ging, zijn hand op haar slipje legde en daar haar lipjes door de stof heen streelde. Toen zij de tongzoen stopten, keken zij elkaar lachend aan en wisten dat er voortaan nog heel wat leuke spelletjes zouden volgen.

Claudia kwam nu de keuken in en ook zij nam afscheid van Jan. Ook zij kreeg een tongzoen van haar neefje. Daarna gingen beide vrouwen naar buiten, stapten in de auto van oma en reden weg, achternagezwaaid door Jan en Chantal, die ondertussen ook naar buiten gekomen was. Toen de auto uit het zicht was gingen moeder en zoon naar binnen en sloten de deur. In de gang hield Jan zijn moeder even tegen, trok haar tegen zich aan en gaf ook haar een tongzoen. Deze duurde evenwel heel lang en toen ze ophielden waren beiden buiten adem. Zij gingen nu naar de keuken waar zij alles begonnen te plannen.

Toen het boodschappenlijstje klaar was gingen zij naar de stad om alles bij te halen. Als laatste gingen zij de kruidenierswinkel van André en Diane binnen, waar ze hartelijk begroet werden. Toen alles in de mand was en het tijd was om af te rekenen stelde Chantal opeens vast dat de houding tussen Jan en Diane wel veranderd was. Het was net of die twee een geheimpje hadden. Hun onderlinge verstandhouding deed Chantal nadenken en zij kon maar één reden voor deze houding geven. Zij voelde een lichte steek van jaloezie opkomen, doch deze probeerde zij direct opzij te zetten vermits dit zeker niet paste in haar verhouding tot haar zoon. Opeens keken de twee vrouwen naar elkaar en het was opeens of zij beiden het geheim van de ander door hadden. Beide vrouwen begonnen naar elkaar te lachen en wisten nu ieder dat hun vermoeden juist was en dat zij door hetgeen nu gebeurd was zij deelgenoten waren in elkanders geheimen. Chantal betaalde en Jan en zij gingen nu naar huis.

Daar aangekomen werd alles uitgeladen waarna de voorbereiding begon. Terwijl Jan in de tuin het barbecuestel installeerde begon Chantal met de sausen klaar te maken, nadat zij de aardappelen op het vuur gezet had. Jan haalde ondertussen alle materiaal bij dat hij straks nodig zou hebben. Toen dit gebeurd was en hij niets meer kon doen ging hij de keuken in om zijn moeder te helpen. Hij was juist op tijd om de aardappelen van het vuur te nemen en deze af te gieten, nadien schudde hij de aardappelen op een groot bord en liet ze nu koud worden. Daarna haalde hij de groenten en begon deze te wassen. Chantal was nu klaar met de sausen en begon de groenten te versnijden. Toen dit gedaan was bleven er nog enkel de aardappelen te versnijden in kleine stukjes, een taak waar Jan zich van wou kwijten. Toen uiteindelijk alles klaar was werd alles naar de garage gebracht waar het momenteel nog ietsje fris was.

Ondertussen was het 13 uur en Chantal en Jan aten nu enige koeken die ze meegebracht hadden. Hierna werd de afwas gedaan zodat nadien niets meer van de voorbereidingen te zien was. Zij keken elkaar nu opgelucht aan, vielen elkaar in de armen en gaven elkaar weer een doordringende tongzoen. Deze bleef maar duren, maar uiteindelijk moesten zij elkaar toch loslaten om op adem te komen. Ze keken elkaar hierbij lachend aan. Daarna beslisten zij om zich nog vlug te wassen en te verkleden zodat zij klaar zouden zijn voor de eerste gasten toekwamen.

Toen beiden gewassen en aangedaan waren en samen in de keuken kwamen merkte Jan dat moeder de kousen met tijgervlekken motief aanhad. "Ja jongen, je merkt het goed," zei Chantal, "ik heb jouw geschenkje aan, maar dit is enkel maar om mijn collega's te laten zien dat ik gelukkig ben en vermits als ik dit setje aanheb ik mij gelukkig voel, ben ik niet van plan om iets anders aan te trekken. Wel moet ik je waarschuwen dat er geen mannen onder de collega's zijn, zodat jij zeker je mannetje zal mogen staan onder al die vrouwen, maar dat zal zeker wel geen probleem voor jou zijn." Hierop begonnen zij al met enige flessen wijn open te doen, terwijl er nadien niets anders overbleef dan te gaan zitten wachten. Om kwart voor 3 ging Jan naar buiten en stak daar de houtskool in brand. Hij zorgde er voor dat de brand gelijkmatig verdeeld was en ging toen terug naar binnen.

Om 15 uur ging de bel. Chantal ging opendoen en liet Dolly en Brigitte binnen. Ze gingen de keuken binnen en daar stelde zij haar zoon voor aan haar collega's. Tot haar grote voldoening stelde zij vast dat zowel Dolly, 51 jaar, als Brigitte, 42 jaar, onder de indruk waren van Jan. Jan gaf hun een hand en nam toen hun jassen om deze weg gaan leggen. Toen hij terug kwam had hij even de gelegenheid om naar hen te kijken, zij stonden met hun rug naar hem en zag dat Dolly blond haar had, een redelijk figuur, kousen of panty's droeg en dat haar benen er mee door konden. Brigitte daarentegen was zwart, graatmager, maar ook zij droeg kousen of panty's, maar haar benen vond hij een beetje aan de dunne kant. Hij vroeg wat hij mocht inschenken en merkte toen dat Dolly goed voorzien was, terwijl Brigitte eerder het 'plat van voor' type was. Nadat zij het gezegd had schonk hij voor hen in, en begeleidde hen naar de tuin waar hij zei dat zij zich al gerust mochten gaan zetten.

Hij was pas terug in de keuken toen de bel opnieuw ging. Chantal opende de deur en liet nu Cindy, Marleen, Joan en Els binnen. Ook nu stelde zij in de keuken haar zoon voor. Ook nu kon ze zien dat Jan op Cindy, 32 jaar, Marleen, 31 jaar, Joan, 25 jaar, en Els, 19 jaar, indruk maakte. Ook nu nam Jan de jassen aan om deze weg te leggen. Terug in de keuken kon hij allen vlug bekijken en stelde direct vast dat zij allen kousen of panty's droegen. Cindy had bruin haar maar was wel van het mollige type. Ook aan Marleen, bruin haar, was te zien dat er een paar kilootjes teveel aanzaten. Joan had zwart haar en was de grootste tot nu toe. Els evenwel kon zijn goedkeuring wegdragen vermits zij een prima figuurtje had, met prachtig gevormde benen en daarjuist had hij al gemerkt dat zij rood haar had en heel wat sproetjes. Ook aan hen vroeg hij wat ze wouden drinken. Nadien schonk hij dit in en ook hen begeleide hij naar de tuin. Toen hij hen de plaatsen aangewezen had ging hij naar de keuken.

"Jij schijnt wel in de smaak te vallen, lieve schat, want ik heb alle collega's naar jou zien kijken." Jan glimlachte even en vermits hij kort bij zijn moeder stond, maar moest oppassen met al het volk hier, kneep hij vlug in haar kontje. Daar ging de bel alweer. Chantal opende haar en liet toen de twee laatste collega's Lieve en Evy binnen. Zij werden op hun beurt voorgesteld aan Jan en ook nu werd haar zoon met interesse en goedkeuring bekeken door Lieve, 26 jaar, en Evy, 33 jaar. Ook deze vrouwen gaven hun jas aan Jan, die deze weglegde en nu was zijn indruk dat, buiten het feit van het aanhebben van kousen of panty's, Lieve, die te smalle benen had maar voor de rest er perfect uitzag, terwijl Evy door het leven ging met een standaardfiguurtje. Hij vroeg hen ook naar hun drankvoorkeur, schonk in en samen met zijn moeder begeleidde hij hen de tuin in.

Iedereen had nu plaats genomen en Dolly nam nu het zakje op dat zij bij had en gaf dit aan Chantal met de woorden, "hier Chantal, een klein geschenkje van ons allen". Chantal was blij en opende het pakje. Hierin zaten allerlei bons voor musea en Chantal bedankte iedereen voor het geschenk. Ondertussen was Jan naar de barbecuestel gegaan en goot nog wat houtskool op de stilaan wit geworden massa. Met een pook verdeelde hij alles goed zodat het vuur overal even fel zou branden. Hij ging nu naar de keuken om de karaf met de zelf gemaakte aperitief en glazen te halen. Hij schonk de glazen vol, ging de tuin in en deelde de glazen rond. Daarna zette hij het dienblad terug in de keuken en ging het vlees halen. Eerst plooide hij nog wat aluminiumfolie er rond en ging toen naar zijn bakplaats.

Hij zag dat hij niet lang meer zou moeten wachten om met het vlees te beginnen en ging toen binnen om de groenten te halen. Deze bracht hij naar de tafel buiten en plaatste ze hierop. Daarna ging hij nog eens de karaf met aperitief halen en ging hiermee rond. Hij had al wel gehoord dat de aperitief de tongen losser gemaakt had en er werd inderdaad heel wat afgelachen. Hier en daar schonk hij bij, ging terug naar de keuken om de karaf weg te zetten en nam toen het brood mee om dit op de tafel te plaatsen. Nadien ging hij naar het vuur kijken en bemerkte dat hij kon beginnen bakken. De eerste stukken vlees werden op de rooster gelegd. Hij hield alles goed in het oog en draaide de stukken regelmatig om. Toen het bijna goed was nam hij dit vlees en zette het op een bord. Een nieuw soort vlees kwam op de rooster en zo
Nu nam hij het bord met alle vlees en legde zo veel mogelijk op de rooster. Toen het vlees goed was zette hij dit op een nieuw bord, legde de rooster terug vol en ging met het volle bord naar de tafel en zette dit neer. Nu ging hij vlug terug naar de set en dit vlees was nu ook goed. Hij deed terug hetzelfde als daarjuist. Toen hij terug bij het vuur kwam was het laatste vlees klaar en ook dit geraakte op een bord op de tafel, evenwel nadat hij nog vlug nieuwe houtskool bijgegooid had. Hij kondigde toen aan dat de dames gerust konden zichzelf bedienen, waarna hij naar de garage liep om daar de tweede schotel vlees te halen.

Nadien ging hij de witte, eerder zoete wijn halen, ging hiermee rond, schonk iedereen in en zette nadien de nog volle flessen terug in de koelkast. Daar hij niet te veel houtskool opgegooid had duurde het niet zo lang vooraleer hij vond dat het in orde was en opnieuw begon hij te bakken zoals daarjuist. Toen uiteindelijk alles terug gebakken was bracht hij het vlees naar de tafel. Opnieuw ging hij naar de keuken en haalde terug de wijn, ging hiermee rond en schonk bij waar nodig, maar liet nu de flessen in koelers op de grote tafel staan.

Jan ging nu naar de keuken om zelf een beetje te eten. Hij haalde uit de koelkast het meegebrachte slaatje en hij at dit vlug op en dronk ondertuen een glas cola. Hij schonk zichzelf nadien ook een weinig aperitief in. Mm, dat smaakte lekker, maar was toch een beetje aan de sterke kant. Nu begreep hij waarom het daarbuiten zo'n gezellige en luidruchtige boel was. Hij merkte dat iedereen gedaan had met eten en dat de wijn flink aangesproken werd. Een geluk dat hij gehoord had dat ze allen met de taxi gekomen waren, want anders vreesde hij er voor dat er straks problemen zouden kunnen zijn.

Hij ging naar de koelkast en ontkurkte nog enige flessen wijn. Hiermee liep hij naar buiten, ging de tafel rond, schonk waar nodig bij en zette deze flessen in de koelers terwijl hij de lege flessen mee terug nam. Binnen zette hij de flessen weg en ging nu het fruit halen dat hij op het tafeltje buiten neerzette zodat wie zin had fruit kon bijhalen. Hij ging terug naar de keuken en bekeek de groep van daar. Er werd heel wat afgelachen en het volume van de stemmen was zeker wel heel wat hoger.

Ook merkte hij dat deze groep vrouwen gewoon was dat er geen mannelijke collega was want er werd minder opgelet om deftig te zitten. Tijdens het inschenken had hij al heel wat van de benen gezien, maar alles gebeurde heel natuurlijk. Hij merkte ook dat als de dames via de keuken naar het toilet gingen de stap niet zo zeker meer was en, en dit tot zijn grote verbazing, dat zij nadien allen van de gelegenheid gebruikt maakten om even met hem te spreken en dat zij allen, en dit zonder enige uitzondering, probeerden te verleiden. Alhoewel hij zich zeer sterk moest houden om niet aan de verleiding toe te geven hield hij op vriendelijke, maar zeer kordate wijze de boot af.

Toen hij hierover nadacht kon hij toch niet nalaten om te glimlachen, want de manieren die de dames gebruikten waren zeer geraffineerd, want wat te denken bijvoorbeeld van Els haar kousen beter aantrok over haar benen om ze nadien opnieuw aan haar gordeltje vast te maken. Hem sprong dit voorbeeld direct voor het oog omdat van alle vrouwen die er waren, en waar hij bij de meeste wel geen probleem zou hebben om iets mee te beginnen, was Els diegene waar zijn meeste aandacht naar toe ging en die ook het meeste op zijn moeder leek qua lichaam. Hij bekeek nu zijn moeder en het gaf hem een warm gevoel om haar daar zo gelukkig lachend te zien zitten.

Nu was het evenwel tijd om zijn gedachten er bij te houden vermits hij nu begon met koffie te maken. Toen deze klaar was ging hij hiermee naar buiten en zette de thermossen op het tafeltje. Voor de rest hield hij zich nu bezig om af te ruimen. Hij zag wel steeds meer en meer van de benen en dit liet hem zeker niet onberoerd. Chantal was ondertussen heel blij met de hulp die ze van Jan gekregen had. Met trots zag zij haar zoon aan en bemerkte opeens dat hij toch niet onberoerd rond de tafel aan het gaan was en dat zijn broek een bult liet zien. Zij merkte tevens dat die lieve collega's van haar dit ook doorhadden en hem nu zelfs begonnen te versieren. Maar Jan trok zich heel goed uit de voor hem benarde positie en deed rustig verder.

Nadat ze allen hun koffie op hadden en merkten dat het ondertussen al na 18 uur geworden was werd er besloten dat het nu wel tijd was om te vertrekken. Chantal belde voor twee taxi's. Iedereen, maar wel één voor één, precies of ze het zo afgesproken hadden, ging naar binnen, waar Jan met de jassen klaar stond. Chantal was ook binnen en bemerkte dat al haar collega's, net of het afgesproken was, Jan bedankten, niet alleen om hen een kus op de mond te drukken, maar ook om met hun lichaam tegen het zijne te drukken en nadien even met hun hand over de voorkant van zijn broek te gaan en zich nadien met ongeloof in hun blik om te draaien. Zij stonden uiteindelijk allen buiten en daar waren de taxi's al. Toen iedereen ingestapt was en Chantal en Jan hen uitgezwaaid hadden, gingen moeder en zoon naar binnen.

Report Story

byslisse© 0 comments/ 15199 views/ 0 favorites

Share the love

Report a Bug

Volgende
2 Pages:12

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel