tagIncest/TaboeJan Ch. 29

Jan Ch. 29

byslisse©

Toen hij zich gewassen had en afgedroogd ging hij naar beneden waar Els en Roosje ondertussen al in de zetel zaten. Hij ging bij hen zitten. "Verdorie zus," zei Roosje, "hopelijk gaan jullie bij elkaar blijven, want ik vind dat Jan hier werkelijk het einde is, hij mag mijn kontje vaak komen verkennen." Els lachte even. Toen kwam Bea binnen. Zij zette zich ook neer en toen begonnen zij door elkaar over ditjes en datjes. Roosje ging drank halen en schonk deze uit. Bea deed toen teken naar Roosje en beiden gingen toen weg. Els en Jan waren nu alleen en glimlachten naar elkaar. Zij namen elkaar vast en begonnen aan de zoveelste hartstochtelijke kus. Nadien overlaadden zij elkaar met een bombardement van kusjes.

"En," vroeg Els toen. "Wel," zei Jan, "ik zie het zeker wel zitten met jou, ik krijg telkens ik je zie vlinders in mijn buik en als je bij mij bent voel ik mij dadelijk op mijn gemak. Ook je moeder en zus vallen reuze mee, alhoewel ik mijn hart vast hou voor de dag dat ik een ganse dag met hen in een gesloten kamer zou zitten, want zij schijnen er beiden wel pap van te lusten." Els begon te lachen en bedolf hem toen met kussen. Toen merkte Jan dat het bijna 18 uur was en dat hij nu best naar huis ging. Hij ging naar de keuken waar hij beide andere vrouwen vond en nam afscheid van hen. Van beiden kreeg hij dikke pakkerds, waarbij Bea het niet kon nalaten om nog eens uitdrukkelijk over zijn kruis te wrijven. Hij slaagde uiteindelijk er in om zich van haar los te rukken en ging toen met Els naar buiten. Zij geven elkaar een dikke zoen, zeiden "tot morgen" en toen vertrok Jan.

Jan kwam thuis, maar had de hele weg toch nagedacht over wat er allemaal voorgevallen was. Hij zette de fiets in de garage en ging naar binnen. Zijn moeder stond in de keuken en keek hem aan. Hij glimlachte naar haar en kuste haar, eerst heel zacht, nadien steeds heviger. Toen ze elkaar loslieten waren zij buiten adem. Ze keken elkaar glimlachend aan. "Vreemd," zei Jan, "als ik bij jou ben dan wil ik naar Els, maar als ik bij Els ben dan wil ik naar jou." Chantal zei niets maar was wel blij.

Het eten was klaar en de tafel gedekt en zij aten nu. Na het eten, dat in stilte gebeurde deze keer, stonden zij op en begonnen aan de afwas. Hierna kon Jan het echter niet laten om achter zijn moeder te gaan staan, haar kusjes in de nek te geven en ondertussen met zijn handen haar borsten te strelen. Chantal was hier heel gelukkig mee, want hoewel ze wist dat ze Jan niet eeuwig bij haar kon houden, merkte ze toch dat zij hem momenteel nog niet verloren was, dat voelde zij aan de manier waarop hij haar borsten streelde. Zij ontsnapte nu aan hem, draaide zich om en wreef over zijn kruis. Tot haar blijdschap merkte ze dat Jan hierop direct reageerde. Ze gaven elkaar nog een kus en gingen toen gearmd naar de living.

In de living aangekomen ging Chantal in de zetel zitten terwijl Jan de TV aanzette. Hij liep toen naar de zetel en zette zich op zijn achterwerk voor zijn moeder neer, met zijn gezicht naar haar. Zachtjes begon hij haar benen te strelen. "Wacht even jongen," zei Chantal, ik kom direct terug, maar doe je al maar gerust uit." Chantal stond recht en verliet de kamer terwijl Jan al aan het uitkleden begon. Jan was vlug uit zijn kleren en zette zich toen zoals daarjuist. Hij moest nu even wachten maar toen kwam zijn moeder binnen, enkel gekleed in een gordeltje en kousen. Jan kon een bewonderend gefluit niet onderdrukken. "Wat ben je mooi, moeder, een geluk dat Els heel breeddenkend is en mij niet verplicht om te kiezen, want dan zou ik grote problemen hebben, want op haar ben ik gewoon verliefd terwijl ik op jou seksueel verliefd ben. Ik hoop alleen maar dat dit alles kan blijven duren en dat ik je nog veel plezier mag geven."

Toen Chantal dit hoorde begon ze te glimlachen, dit was nu net hetgeen ze op dit ogenblik wou horen. Ze ging naar de zetel, zette zich op het randje hiervan, met een been langs iedere zijde van Jans lichaam en opende nu haar benen. Jan had nu een goed zicht op haar benen in kousen en haar grotje, waar de lipjes lichtjes van openstonden. Hij greep de achterkant van haar benen vast en kneedde deze lichtjes. Ondertussen bedekte hij haar kousen met kusjes, maar ging ook over de kousenrand om dar met zijn tong kringetjes te trekken over haar vlees. Regelmatig ging hij iets vooruit om het kutvocht uit haar te slurpen, waarna hij even met zijn tong over haar lipjes en klitje ging.

Dit alles herhaalde zich vele keren. Dit alles bezorgde Chantal een leuk gevoel en zij nam weldra haar borsten in haar handen en kneedde ze stevig om nadien zachtjes aan haar tepels te trekken. Jan deed ondertussen verder dor met haar kousen te kussen, kringetjes te maken over haar vlees, haar leeg te slurpen en over haar lipjes en klitje te gaan tot hij merkte dat zijn moeder heel nat was en al een tijdje begonnen was met kreunen. Hij trok haar toen van de zetel af zodat zij schrijlings over hem zat. Hij richtte zijn lul op haar opening en trok haar toen op zich. Met een luide kreun van Chantal verdween zijn lul volledig in haar.

Vermits zijn moeder nu de touwtjes in handen nam bleef Jan stil liggen. Zij begon hem te neuken. Zij ging steeds vlugger en vlugger, terwijl zij ondertussen steeds luider kreunde. Op het ogenblik dat zij met een gil klaar kwam stootte Jan zijn lul naar omhoog, zodat deze er tot de wortel inzat. Chantal begon te schokken en haar kutspieren kneedden zijn lul heel fel. Toen Chantal helemaal uitgeraasd was boog zij zich voorover en beiden verloren zich nu in een hevige zoen. Toen deze gedaan was zette Chantal zich terug in de zetel en zei, "lieve jongen, dank je, het was weer fijn. Ik heb daar iets van oma gehoord en dat zou ik eens graag op je proberen."

Jan was benieuwd en zag toen dat zijn moeder met haar voeten over zijn lichaam wreef. Zij liet geen plekje onberoerd. Jan was net in de hemel, niet alleen voelde hij opnieuw het nylon over zijn lichaam gaan, maar hij zat tevens op de eerste rang om haar benen en poesje te bewonderen. Toen zij tenslotte haar voeten tegen zijn lul plantte ging er een siddering door hem heen. Opnieuw was het of hij elektriciteit door zijn lichaam voelde gaan. Zijn lul was tot het uiterste gespannen. Eerst traag, maar nadien vlugger ging Chantal met haar voeten langs zijn stam. Jan begon te hijgen. In hetzelfde strakke tempo deed Chantal nu voor, verwonderd dat haar moeder gelijk had dat dit Jan zou bekoren. Jan begon steeds feller te kreunen en Chantal versnelde haar tempo. Opeens kwam Jan met een schreeuw klaar. Chantal zag hoe het zaad bij hem er uit gespoten kwam. Zij wreef nog steeds verder over zijn lul en stopte pas toen er geen sperma meer uit kwam.

Jan was nu even van de kaart vermits hij weer formidabel klaargekomen was. Toen hij uiteindelijk terug was, glimlachte hij naar zijn moeder. Hij boor zich nu voorover en drukte zijn mond op haar spleetje. Hij likte haar lipjes en klitje en nam toen dit laatste in de mond. Hij begon er aan te zuigen en deed zijn best dit zo snel als mogelijk te doen. Chantal was vlug verloren door deze aanval en begon te zuchten en te kreunen. Zij ademde steeds sneller. Jan bleef op hetzelfde ritme doordoen, terwijl hij nu zijn handen naar haar borsten verplaatste en deze beurtelings begon te kneden en aan de tepels te trekken. Chantal kreunde nu nog meer.

Toen Jan aan haar lichaam voelde dat zij niet veel meer nodig had, trok hij zijn mond en handen terug, trok Chantal van de zetel, zodat ze schrijlings over hem kwam te zitten en drukte haar over zijn lul. Tezelfdertijd stootte hij zijn lul naar omhoog zodat deze volledig in haar zat. Chantal boog zich naar Jan toe en begon hem te tongzoenen, ondertussen zich heen en weer schuivend op zijn lul. Kronkelend en kreunend kwam Chantal toen klaar, en haar lichaam schokte geweldig. Zij lieten elkaar nu even los om bij te komen, en toen het ergste achter de rug was ging Jan op zijn rug liggen en trok zijn moeder mee.

Zo bleven zij geruime tijd liggen en profiteerden van hetgeen zij van elkaar voelden. Toen begon de kussenregen weer, alsof ze niet van elkaar genoeg konden krijgen. Uiteindelijk lieten zij elkaar gerust en bleven nog enige tijd op elkaar liggen. "Dank je wel, ma, voor wat je gedaan hebt, en ja, oma had inderdaad gelijk, als ik op dergelijke manier behandeld wordt is het net of de stoppen bij mij doorslaan." Ondertussen streelden zij elkaar en het was met tegenzin dat zij elkaar loslieten en recht stonden. Chantal deed de TV uit en trok toen Jan mee naar boven, naar haar kamer. Daar aangekomen trok ze hem in bed en nestelde zich tegen hem. Zij gaven elkaar nog kusjes, maar weldra vielen zij in een diepe slaap.

Jan werd wakker en deed zijn ogen open. Zijn moeder lag met haar hoofd kort bij hem. Toen hij zich even bewoog sloeg Chantal haar ogen open. Beiden bekeken elkaar glimlachend. Jan bedekte haar gezicht met kusjes en Chantal begon te knorren. Jan legde zich op zijn rug en Chantal kwam boven hem liggen. Zachtjes streelde hij haar lichaam. Nog meer kusjes werden uitgewisseld. Ze begonnen met elkaar te praten, terwijl Jan zijn moeder verder bleef strelen. Toen besloten ze dat het tijd werd om op te staan en zich te wassen.

Jan hielp Chantal om haar kousen en gordeltje uit te doen en nadien gingen beiden naar de badkamer. Jan opende de kranen en nadien doken zij beiden onder de waterstraal. Beurtelings namen zij de zeep om de andere in te zepen. Toen dit gebeurd was kropen zij tegen elkaar en lieten het water zijn weldoend werk doen. Toen alle zeep van hen af was, draaide Jan de kranen toe en ze begonnen elkaar af te drogen. Toen dit gedaan was gaven zij elkaar nog een kusje en ieder ging nu naar zijn kamer om zich aan te doen. Jan was het eerst beneden en hij begon al met de koffie. Daarna zette hij de tafel klaar.

Zijn moeder kwam nu ook beneden en zij haalde het nodige uit de koelkast. Zij zetten zich aan tafel en aten, terwijl hun ogen elkaar zochten en vonden. Toen ze gedaan hadden met eten werd er afgewassen. Jan had gedaan, terwijl Chantal de bak nog droogde. Jan ging achter haar staan en greep met zijn handen haar borsten vast. Heel zacht kneedde hij deze terwijl hij haar een kus in de nek gaf. Chantal draaide zich toen om en gaf hem een klapzoen. Met spijt liet Jan zijn moeder nu los, want hij vreesde ervoor dat als hij zich niet zou inhouden het te laat zou worden om naar Els te gaan. Ze namen nu afscheid van elkaar met een regen van kusjes. "Tot straks," zei Jan en hij vertrok. Hij nam zijn fiets en reed naar Els.

Hij zette zijn fiets voor de deur bij Els en belde aan. Els kwam opendoen, liet hem binnen en, nadat zij de deur dicht gedaan had begonnen zij elkaar te tongzoenen. Toen zij elkaar loslieten, keek hij naar haar en zag dat ze er weer heel leuk uitzag. Zij gingen door naar de keuken waar Roosje bezig was met de groenten te kuisen. Toen Jan binnenkwam liet Roosje alles vallen en kwam naar hem terwijl zij hem een kus op de mond gaf.

Nadat Jan een tas koffie gedronken had ging hij zijn werkplaats bekijken. Hij haalde het nodige bij en schudde al enige houtskool in de bak. Hij stak dit aan en liet toen de boel de boel om naar de keuken te gaan en daar mee te helpen. Hij begon met het klaarmaken van de aperitief. Alle drie namen zij er een slokje van en vonden het lekker. De aperitief werd in de koelkast gezet en het vlees werd er uit gehaald. Jan ging terug naar de bakplaats en merkte dat de houtskool perfect brandde. Hij goot er nog enige houtskool op en ging toen naar binnen.

Er werden moppen verteld en weldra waren zij alle drie hartelijk aan het lachen. Ondertussen was alles bijna klaar, behalve de aardappelen. Die waren echter vlug klaar en werden opzij gezet om af te koelen. Jan deed nog enige voorstellen voor sausjes, en dit werd dan vlug aangemaakt. Een groot deel van de flessen wijn werd al ontkurkt en nadien terug in de koelkast gezet. Alles was nu klaar en vermits het 11 uur was zouden de gasten niet lang meer op zich laten wachten.

Deze kwamen nu inderdaad met trosjes toe en ze werden allen naar de tuin gebracht. Jan begon nu aan het vlees. Roosje ontpopte zich als een perfecte gastvrouw door voor de drank te zorgen, en Jan was hier blij om, dat nam hem toch wat werk uit de handen zodat hij met het vlees verder kon doen. Hij merkte wel dat alle vrouwen hem stiekem aan het bekijken waren, werd hier zelfs trots van, doch dat de stemming iets minder uitbundig was in het begin. Dit had uiteraard te maken met het feit dat er nu nog geen aperitief geschonken was, doch Jan wist dat nu het eten op zou raken.

Op dezelfde manier en met dezelfde ijver kweet Jan zich van zijn taak. Toen het eerste deel klaar was werd er al begonnen met eten. Roosje ging nu rond met de wijn. Stilaan begon de bende luidruchtiger te worden. Jan deed ondertussen verder en was juist op tijd klaar met het tweede daal van het vlees. Nadien kon hij ook eten, maar daar hij boven het vuur gestaan had, had hij niet zo veel honger. Hij merkte wel dat Roosje nogal tamelijk snel was met het bijschenken van de wijn, maar dit kwam zeker wel de sfeer ten goede.

Toen iedereen gedaan had met eten kwam opeens roosje met de aperitief. Zij had wel grote glazen voorzien, zag Jan, en schonk deze goed vol, misschien wel iets van het goede te veel. Nadien bemerkte Jan dat Roosje met een grote zak buiten kwam die ze kort bij het zwembad neerlegde. Iedereen had zijn aperitief al voor minstens de helft op toen Roosje weer daar was om bij te schenken. Hij mocht seffens zeker niet vergeten haar te zeggen om het iets kalmer aan te doen, want aan dit tempo zouden er heel wat problemen kunnen hebben.

Hij merkte dat als hij aan de aperitief dronk dat deze toch niet hetzelfde smaakte als daarjuist. Stilaan merkte hij dat hij zich een beetje vreemd begon te voelen. Zonder er iets tegen te kunnen doen begon hij stilaan opgewonden te raken. Toen hij rondkeek merkte hij dat alle vrouwen rode wangen hadden en er een beetje verhit uit zagen. Jan stond toen even op en ging naar het zwembad. Hij merkte niet dat Roosje hem gevolgd was en hem opeens een duw gaf zodat hij in het water belandde. Proestend kwam hij boven en werd toen door Roosje op het droge geholpen. Er was ondertussen gejoel gekomen van de bende vrouwen.

"Sorry," zei Roosje en trok toen zijn hemd uit. Hierop kwam handgeklap van de vrouwen. Toen werd de broek van Jan uitgedaan. Hij stond nu nog enkel in zijn onderbroek en hierdoor kwam er nog meer handgeklap. Roosje had Jan nu zo gedraaid dat hij met zijn gezicht naar de vrouwen stond. "En nu, dames," zei Roosje, die achter Jan stond, "het ogenblik waarop jullie gewacht hebben", en trok toen vlug de onderbroek van Jan uit. Alle vrouwen keken nu met ongeloof naar zijn lid. Roosje zei nu, "maar in feite is dit niet eerlijk, laten wij ons ook uitdoen", terwijl zij zelf het voorbeeld gaf en haar blouse, BH, rok en slipje uitdeed. Nog meer gejoel bij de vrouwen nu, die zich ook begonnen uit te kleren en stilaan korter bij kwamen.

Jan had het nu niet meer, alle vrouwen, waaronder ook zijn moeder, stonden daar nu met nog enkel een gordeltje en kousen aan. Zijn lul kwam met hevige rukken naar omhoog en stond nu stijf vooruit. Hij bemerkte dat de vrouwen dit gezien hadden, want de meeste begonnen nu te reageren, door of met hun tong over hun lippen te gaan, of om hun borsten vast te nemen en er in te kneden, of door met een vinger langs hun schaamlippen te gaan. "Dames," zei Roosje, "alhoewel we het allemaal wel zouden willen, zal het zeker niet gaan nu er maar één man beschikbaar is, ik stel dan voor dat wij hem een blinddoek aan doen en dat wij ieder één voor één hem eens laten voelen aan onze benen, onze borsten, ons kutje en hem dan even over zijn lul te wrijven, hij zal dan wel een keuze kunnen maken, maar geen erg voor hen die afvallen, daarvoor heb ik iets leuks voorzien."

Roosje ging toen naar de zak die er lag en haalde er een masker uit en deed dit aan Jan aan. "Maar dames, geen geluid, wie vals speelt valt ook af." Roosje haalde toen een condoom uit de zak en deed deze rond de tamp van Jan. Roosje fluisterde nu in het oor van Jan, "als je denkt oké of misschien, dan zeg je A, anders zeg je B." Eén voor één passeerden de vrouwen nu. Eerst lieten zij hun benen aan Jan voelen en kregen hierbij A of B van hem te horen. Toen was iedereen weer aan de beurt om haar borsten te laten voelen en ook nu kreeg iedereen A of B te horen. Daarna lieten zij ieder hun kutje betasten, met ook nu weer A of B tot gevolg.

Daarna kwamen ze bij Jan langs om even over zijn lul te wrijven. Roosje had alles bijgehouden en zei toen, "we moeten nog even iets doen, want er zijn drie vrouwen die viermaal een A gekregen hebben. Willen Els, Chantal en Evy nu nog even met Jan iets doen." Jan kreeg het wel warm, vermits hij eraan dacht dat als hij zijn moeder er uit pikte, dit wel eens nare gevolgen voor hen kon hebben. Opeens voelde hij een mond rond zijn lul die enige keren over en weer ging. De volgende streelde zijn ballenzak. De laatste ging mat haar kousenvoeten over zijn ballenzak. Nu waren ze aan het wachten op Jan.

Deze was heel blij van de laatste persoon vermits hij bijna 100% zeker was dat dit zijn moeder was. Hij zei toen luidop, "de eerste persoon". Roosje deed toen de blindhoek af en Jan zag dat Els voor hem stond, en hij was heel blij. "Maar nu dames," zei Roosje, "nu is het tijd om te starten. Straks geef ik jullie allen, met uitzondering van Els, iets uit de zak waarmee jullie je kunnen amuseren. Indien je echter voelt dat je bijna klaarkomt, ga dan vlug naar onze Jan hier en spies je op hem". Roosje nam de zak en haalde daar voor iedereen een dildo uit die ongeveer dezelfde afmetingen had van Jans lul. De vrouwen namen er elk één en gingen op de grond liggen.

Voor Jan was het nu een prachtig schouwspel. Niet alleen lagen alle vrouwen nu wijdbeens voor hem zodat hij een prima zicht op hun benen en kousen. Hij merkte nu dat elke vrouw een verschillende manier gebruikte om de dildo nat te maken en bij zich naar binnen te brengen. Enkel zijn moeder en Dolly slaagden er in om de dildo van de eerste keer volledig in hen te krijgen, de andere vrouwen hadden echter meer last hiermee. Door verschillende trucjes te gebruiken merkte Jan dat zij er uiteindelijk in slaagden allen de dildo tot bijna volledig in te brengen. Het werd nu een gesteun van jewelste.

Opeens stond Marleen op, liet de dildo uit haar glijden, spoedde zich naar Jan en zette zich op zijn lul. Jan greep haar tepels vast waaraan hij zachtjes trok. Marleen kwam toen met een kreet klaar en bewerkte ondertussen de lul van Jan met haar kutspieren. Toen zij uitgeschokt was boog zij zich voorover, gaf Jan een zoen op zijn mond en ging daarna van hem af. Door het horen van haar kreet waren de andere dames begonnen met de dildo vlugger in en uit hen te laten gaan. En zo stonden dan één na één de andere dames op toen zij hun climax voelden naderen. Achtereenvolgens Brigitte, Lieve, Cindy, Dolly, Joan en Evy passeerden de revue en telkens kreeg Jan een zoen.

Chantal kwam zo klaar, en dit werd haar door iedereen vergeven. Toen was het de beurt aan Roosje en er ontsnapten veel kreten bij de andere dames toen zij zagen dat Roosje haar kontje over de lul wreef tot deze in haar gleed. Ook Roosje kwam klaar. Ook zij gaf Jan een zoen en trok toen het condoom uit. Els en Jan waren nu beiden heel opgewonden. Els zette zich schrijlings over Jan en met een vloeiende beweging gleed zijn lul in haar. De meeste vrouwen hadden hun dildo al terug ter hand genomen en staken deze in hun grotje, ondertussen gefascineerd kijkend naar het jonge stel.

Els en Jan gingen nu volledig in elkaar op. Zij gaven een hevige tongzoen, terwijl Els als bezeten op en neer bewoog. Weldra was voor beiden het hek van de dam vermits zij met een schreeuw klaar kwamen. Jan spoot zijn zaad tegen haar baarmoederhals en dat bezorgde Els nog meer rillingen. Toen zij beiden terug bij hun positieven kwamen stonden zij beiden op, waarna Jan met zijn rug op de grond ging liggen. Els zette zich schrijlings over zijn hoofd en boog zich voorover. Zij opende haar mond en liet Jans lul volledig in haar glijden.

Report Story

byslisse© 0 comments/ 10992 views/ 0 favorites

Share the love

Report a Bug

Volgende
2 Pages:12

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel