tagIncest/TaboeMevrouw van Zon 04

Mevrouw van Zon 04

bypeelover©

Hoofdstuk 4. Tina heeft ervaring.

Mevrouw Van Zon zat in de tuin een boek te lezen. Haar gedachten waren alleen niet bij het boek, maar bij de gebeurtenis met Martin. Wat een vreemd joch, dacht ze. Alhoewel, ik ben misschien wel vreemder. Hoe kan ik me toch laten verleiden tot wat hij van mij wilt. Nog even kwam het beeld van hem naar voren. Zijn dikke, lange piemel stijf van verlangen en de warme pis kletterend op zijn lijf. Pis uit mijn lijf, dacht mevrouw Van Zon. En ik wilde het zo graag. Hopelijk kunnen we het nog eens doen. Mevrouw Van Zon keek op haar horloge. Vier uur. Nog even genieten en dan ga ik vast met de voor-bereidingen voor het eten beginnen. Mevrouw Van Zon klapte haar boek dicht, legde het naast haar op de grond en schoof haar rugleuning naar beneden. Langzaam trok ze haar jurk omhoog en liet haar hand tussen haar dijen vallen. Ze spreidde haar dikke dijen en haar hand kroop omhoog naar haar kruis. Even liet ze haar hand rusten en tikte zachtjes met haar vingers op haar kut. Haar vingers kropen naar de rand van haar slip. Even wachten en daar schoven de vingers in haar slip en over haar kutlippen. Haar wijsvinger zocht naar haar klit tussen haar lippen. Vochtig was ze al en daarom was haar klit zo gevonden. Met haar vinger wreef ze over haar klit naar beneden om zo in haar vagina te verdwijnen. Deze beweging herhaalde ze een aantal keren.

"Oh, jé. Ik kom bijna klaar. Even wachten. Eerst nog natter maken."

Zo sprak ze tegen zichzelf, niet wetende dat er iemand mee luisterde. Haar dochter Tina was inmiddels thuisgekomen en was naar de tuin gelopen. Toen ze haar moeder zag liggen wilde ze gedag zeggen, maar zag opeens dat haar moeder zichzelf aan het bevredigen was. Moeders doen dat toch niet, dacht Tina nog. Blijkbaar wel, en Tina wachtte binnen om haar moeder te bekijken. Doordat ze haar moeder zo bezig zag kreeg Tina sexuele gevoelens voor haar moeder. Tina hield ook meer van vrouwen dan van mannen, dus zo gek was dat eigenlijk niet. Tina zag dat haar moeder de slip opzij trok zodat haar kut goed zichtbaar was. De vingers van haar moeder's hand gleden over haar kut en trokken de kutlippen open. Even gebeurde er niets, maar ze zag de spanning op het gezicht van haar moeder. Toen kwam er een straal pis uit haar moeder's kut. Tina hield een hand voor haar mond om het niet uit te schreeuwen van verbazing. Ma zat gewoon te pissen in de tuin en blijkbaar wilde ze dat ook. Mevrouw van Zon schoof haar slip weer terug en Tina merkte dat haar moeder nog niet klaar was. Mevrouw Van Zon plaste verder en haar slip werd kleddernat. Haar vingers zaten in haar broek en wreven de pis over haar kut.

"Het komt, het komt. Ohhhh."

Een lange kreet volgde en mevrouw Van Zon lag te schokken in haar stoel. Tina had intussen haar slip uitgetrokken en was woest met haar vingers in haar eigen kut bezig.

Toen ze haar moeder's kreet hoorde liep ze direct naar haar moeder.

"Wil je wat van mij, ma?"

En zonder haar antwoord af te wachten, stapte Tina over haar moeder en stond wijdbeens boven haar.

"Daar komt het hoor, geniet ervan!"

Tina liet haar plas op de natte slip van haar moeder kletteren. Tina's moeder schrok van deze onverwachte wending maar viel weer terug in haar stoel. Hoe kan dat toch gebeuren. Jaren van nauwelijks sex en opwinding en nu in 1 week bijna alles.

Mevrouw Van Zon liet haar dochter begaan. Ja, ik geniet ervan. Tina bewoog zich naar voren zodat haar plas de borsten van haar moeder nat maakte. Haar moeder bleef liggen dus moet ze het lekker vinden. Nou, ik in ieder geval wel, dacht Tina. Dit is nog maar het begin. Eens kijken hoe ver ik kan gaan, want er zit nog zat in mijn blaas en ook nog het nodige in mijn kont.

"Wil je mijn pis proeven, ma?" en Tina schoof verder naar voren tot haar kut boven haar moeder's gezicht kwam.

"Ja, lieverd, ik wil je plas proeven" zei mevrouw Van Zon tegen haar dochter.

Tina liet haar plas langzaam op het gezicht van haar moeder vallen. Tina genoot van het plassen op haar moeder. Tina draaide zich om zodat haar moeder tegen haar kont keek, terwijl Tina een goed zicht had op de grote, inmiddels zeiknatte borsten, van haar moeder.

"Lik mijn kut, ma. Dat vind ik lekker en steek je tong in mijn kut."

"Ja, lieverd. Wat je maar wilt."

Tina pakte de grote tieten van haar moeder vast en stopte een tepel in haar mond. Ze zoog er stevig aan. Haar moeder kreunde van genot. Tina masseerde de grote tieten en liet haar eigen borsten tegen die van haar moeder kletsen. Tina voelde dat haar orgasme naderbij was. Haar moeder bleef maar aan haar kut likken, terwijl ze zelf de kletsnatte tieten van haar moeder aflikte.

"Ik kom hoor ma. Oh, ma, ik kom..".

Tina kwam heftig klaar boven het gezicht van haar moeder. Het sap liep uit haar kut en nog een straal pis spoot uit haar lijf. Ook mevrouw Van Zon kwam heftig klaar. Haar dikke lijf sidderde langdurig. Langzaam kwam ze weer tot bedaren en realiseerde wat er gebeurt was. Haar eigen dochter had haar laten klaarkomen zoals nog niet eerder was voorgekomen. Heel even schaamde ze zich dat ze zichzelf zo had laten gaan, maar dat was zo voorbij. Als sex is zoals vandaag ervaren dan wil ik het elke dag.

"Kom schat. We gaan naar de badkamer. Kan ik mijn natte kleren in de wasmachine doen en kunnen we douchen. "

"Maar ik heb je nog niet tussen je benen kunnen likken, mama. Ik wil jouw plas ook drinken. Doe je slip uit, ma, en ga boven me staan."

Mevrouw Van Zon kon niets anders doen dan haar dochter toegeven. Ze trok haar slip uit en ging met gespreide benen boven Tina staan. Even wat druk uitoefenen en daar kwam haar warme plas uit haar kut en viel boven op het gezicht van dochter. Tina opende haar mond en liet zoveel mogelijk in haar mond terecht komen. Ze dronk niet alles, maar spoot als een fontein veel pis weer over haar eigen gezicht. Lekker, dacht ze. Net als bij Annette.

Nadat Tina en haar moeder zich hadden gedouchet en droge kleren hadden aangetrokken zaten ze met een groot glas wijn na te genieten van hun sexuele handelingen.

"Hoe komt het dat je van plassen houdt tijdens de sex, ma?" vroeg Tina haar moeder.

"Dat wist ik ook niet, maar je kent Martin, de vriend van Gerard, toch wel."

"Nou ja, kennen. Ik weet wie hij is. Meer niet."

"Hij was hier om op Gerard te wachten en ik moest op een gegeven moment naar het toilet. Hij vroeg of hij mocht kijken en ik heb ja gezegd. Hij is hier daarna een middag geweest en hebben over elkaar geplast en er heel veel van genoten. Hij heeft trouwens een flinke piemel. Daar kan hij elke meid wel mee verwennen. Trouwens, jij lijkt er ook van te houden. Heb je met iemand sex of doe je alleen met jezelf. Ik wil dit nog vaker meemaken en misschien nog wel meer. Lijkt je dat wat?"

"Dat zijn heel wat vragen, ma. Ik heb een vriendin en samen hebben we veel sex. Ook plassen we met elkaar. Ik wil wel vaker met je sexen hoor. Zeker als ik over je heen mag pissen. Zullen we die Martin ook vragen. Ik wil die grote piemel wel vasthouden als hij over je heen pist."

Wordt vervolgd.

Report Story

bypeelover© 0 comments/ 11910 views/ 0 favorites

Share the love

Similar stories

Tags For This Story

Report a Bug

1 Pages:1

Geef Alstublieft Een Waardering Voor Deze Toevoeging:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments  - Click here to add a comment to this story

Add a
Comment

Post a public comment on this submission (click here to send private anonymous feedback to the author instead).

Post comment as (click to select):

Refresh ImageYou may also listen to a recording of the characters.

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel