Stranduitstap 01

byFred_de_Geile©

Ik deed of ik stilaan wakker werd. Vera deed teken naar Fran en die draaide zich snel op haar andere zijde. Toen Vera zag dat ik wakker was hield ze haar vinger voor haar mond. Ze boog voorover en fluisterde in mijn oor "je lag hier met een stijve en ik heb je afgetrokken. Ik keek naar mijn lichaam dat vol sperma hing van aan mijn kin tot aan mijn ballen. Ik deed of ik geschrokken naar Fran keek maar Vera deed teken dat die sliep. Wat kunnen vrouwen toch goed komedie spelen. Ze stond recht en pakte een van de gastendoekjes die wij steeds bij hebben op het strand. Ze zette zich naast mij en begon het sperma af te kuisen. Normaal zou ze dat afgelikt hebben maar nu ik mij ingesmeerd had deed ze dat liever niet. Ik hoorde Fran grommen en ze draaide zich op haar rug. Vera pakte snel de tube zonnecrème en deed of ze mij aan het insmeren was. Maar Fran liet niet blijken dat ze wakker was.

Na een tijdje stond ik recht en keek eens over het strand. Mijn lul was nu terug in een meer normale stand. Er liepen een paar mensen aan de waterlijn maar vermits het eb was, was dat een heel eind uit de buurt. Ik keek eens rond en kon zo op het eerste gezicht ook geen gluurders bespeuren. Maar dat weet je nooit. Die weten zich perfect te verstoppen als er wat te zien is. Ik draaide mij terug om en stond recht voor Fran. Ik keek haar aan en onmiddellijk begon er beweging te komen in mijn lul. Dit was zo een prachtig zicht. Die omhoog priemende borsten, dat kutje waar het sap nog op te zien was ze leek zo uit een blaadje te komen. "Godverdomme" zei ik. "Wat is er" vroeg Vera. "Ik krijg godverdomme een stijve van naar mijn eigen dochter te kijken. Dat is niet normaal meer". "Ze is ook echt mooi hé" lachte Vera. "Kom eens kijken"zei ik. "Kijk, ze heeft wel degelijk onze ziekte. Ik denk dat ze in haar slaap al liggen masturberen heeft. Ge moet eens zien hoe nat haar kut is". Vera kwam naast mij staan en keek naar haar dochter. Je kon inderdaad goed het glinsteren tussen haar benen goed zien. Mijn lul stond nu terug volledig op oorlogssterkte. Ik voelde Vera haar hand over mijn billen glijden. "Hier is ook een kletsnatte muis en die mag je gerust hebben" zei ze. Ik wist wel dat ze al nat was van toen ze mijn lul stijf gemaakt had. Ze moest bijna op springen staan want zij had de hele tijd nog niet met zichzelf bezig geweest. "We kunnen hier toch moeilijk gaan liggen neuken terwijl Fran er bij is" zei ik omdat ik wilde testen hoe ver Vera wel zou willen gaan. "Ach, die weet wel wat neuken is.

En trouwens, als je achter mij komt liggen ziet ze niets. Als ze dan wakker wordt draai je je gewoon om en doet alsof je nog steeds slaapt". Waar had ik dat nog gehoord. En Fran was ook niet van de lompste want die draaide zich alvast op haar zijde zodat ze niets van het spektakel zou moeten missen. En dus ging Vera met haar gezicht naar Fran liggen en ik er achter. Ik wilde eerst wat met haar tieten spel maar dat wilde ze niet. "Als ze dan wakker wordt ziet ze dat meteen" zei ze. "Steek hem maar even tussen mijn benen". Ze trok haar linker been omhoog zodat Fran goed zicht had op mijn lul. Ik stak hem tussen haar benen maar ze wilde hem niet meteen in haar kut. Ze stak hem er gewoon tussen, wetende dat er dan een heel stuk aan de voorzijde zou uitkomen als ik heen en weer zou gaan. Dan kon Fran meteen meegenieten. Ze was zo nat dat mijn staaf meteen goed gesmeerd werd. Ze liet zelfs haar been nog even omhoog zodat Fran goed kon zien hoe mijn lul begon te glinsteren van haar kutsap. Daarna sloot ze haar been en het voelde zalig. Ik boorde mij piston tussen haar benen, er wel voor zorgend dat mijn kop regelmatig haar kittelaar raakte. Het duurde dan ook niet lang voor ze begon te trillen. "Ik ga komen" zei ze stilletjes, maar net hard genoeg dat Fran het kon horen. De geniepige trien. Dan begon heel haar lijf te schudden en beven en ik voelde kuttepap op mijn stengel druipen.

Ik bleef rustig mijn stijve door haar benen halen. Toen ze wat gekalmeerd was, opende ze weer haar been en pakte mijn lul bij de stam vast. "Ga wat omlaag" zei ze. Ik deed het gevraagde. Fran kon nu mijn volledige stam zien terwijl mijn purperen eikel in de richting van haar kut getrokken werd. Af en toe zag ik de oogleden van Fran een beetje bewegen. Zij had geen zonnebril op dus het was voor mij duidelijk dat ze lag te loeren. Ik maakte er dan maar een goede show van. In een trage beweging liet ik de volle lengte van mijn lul in Vera's kut glijden. Die was toch kletsnat en ondertussen zo gewend aan mijn formaat dat ze dat makkelijk kon hebben. Ik schoof door tot ik mijn eikel haar baarmoeder voelde raken. "OOOOOOHHHHHHHH" kreunde Vera. "Ssssssssstt" deed ik om de schijn op te houden. Langzaam trok ik weer terug. Vermits Vera haar been nog steeds in de lucht stak kon Fran alles goed volgen. Na een paar halen liet ze haar been zakken en konden we serieus beginnen palen. Ik deed er nu wat langer over. Ik kan me geweldig goed inhouden als het moet maar vermits ik zojuist al een lading weggespoten had had ik er nu helemaal geen moeite mee. "Voel je mijn lul goed in die sappige hete kut van je schuiven" zei ik op fluistertoon. "Ohhhh ja, ik kom weeral bijna klaar. Ik weet niet waar ik zo heet van sta maar het is niet normaal. Zo heb ik me nog nooit gevoeld". Ik wist het wel. Mijn vrouw was niet alleen een geile sloerie, ze was ook nog een rasechte exhibitioniste. En weer kwam ze schuddend klaar. Ditmaal hoorde ik haar verschillende stralen sap wegspuiten. Een deel kwam op mijn lul en zak terecht maar het zou zo maar kunnen dat Fran meegedeeld heeft in de pap.

Die liet echter niets blijken buiten het geknipper van haar oogleden af en toe. Tegen de tijd dat ik mijn ballen voelde samen trekken was Vera klaar voor haar volgende extase. En nu spoot ze inderdaad heel haar handdoek vol. Zeker zes of zeven stralen heerlijk kutsap gingen verloren in het katoen. Wat had ik die graag opgelikt. Onderwijl leegde mijn zak zich voor de tweede maal en tegen dat ik leeggespoten was liep mijn sperma uit haar kut alsof ze zelf klaarkwam. Weer deed ze haar been omhoog. "Haal hem er uit voor ze wakker wordt" zei de geniepigerd. Traag trok ik mijn lul uit haar kut. Ik ben er zeker van dat Fran goed kon zien hoe hele klodders sperma meekwamen en over haar benen in de handdoek liepen. Ik draaide mij om en pakte het gastendoekje. Ik veegde expres eerst mijn lul zeer grondig schoon. Dan had Fran alle tijd om te kijken.

Toen ook Vera zich een beetje gefatsoeneerd had draaide ze zich op haar rug. Ik lag op mijn zijde naar haar toegekeerd. "Ik ben er zeker van dat Fran best ook eens met jou zou willen neuken" zei ze hard genoeg dat Fran het kon horen. "Wat zeg je" "Dat ik er zeker van ben dat Fran ook wel met jou zou willen neuken". "Ben je gek? Ze is onze dochter. Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt". "Neen, het haar op je hoofd niet, maar je lul wel want ik voel hem al opnieuw tegen mijn been zwellen nadat ik dat gezegd had". En ze had gelijk. Traag maar zeker kwam er terug bloed in mijn grote pik. Het gedacht van met die mooie meid te neuken sprak me aan. Alleen het feit dat het mijn bloedeigen kind was hield me tegen. Van de wetgever trek ik mij niets aan. "Dan zal ze dat toch zelf moeten voorstellen want ik denk er niet aan er aan te beginnen als ze niet zelf wil. Vera grinnikte weer. "Ik ben er zeker van dat zulks een van de dagen wel zal gebeuren. Misschien vandaag nog. En jouw fluit heeft er zin in want die staat al weer stijf". "Toen ik haar daar daarnet zo zag liggen dacht ik dat ik jou zag toen je jong was en we mekaar leerden kennen. Ik werd op slag zo geil als boter. Ik heb al terug zin om hem opnieuw in je lekkere kut te steken." "Wacht maar af" zei ze. "Je weet nooit hoe de dag verder gaat"

Wordt vervolgd.

Report Story

byFred_de_Geile© 0 comments/ 19144 views/ 4 favorites

Share the love

Tags For This Story

Report a Bug

Vorige
2 Pages:12

Geef Alstublieft Een Waardering Voor Deze Toevoeging:

Please Rate This Submission:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Please wait
Favorite Author Favorite Story

heartNameAvailable, Jeantje1234567 and 2 other people favorited this story! 

Recent
Comments
by Anonymous

If the above comment contains any ads, links, or breaks Literotica rules, please report it.

There are no recent comments  - Click here to add a comment to this story

Add a
Comment

Post a public comment on this submission.

Post comment as (click to select):

Preview comment

Forgot your password?

Please wait

Change picture

Your current user avatar, all sizes:

Default size User Picture  Medium size User Picture  Small size User Picture  Tiny size User Picture

You have a new user avatar waiting for moderation.

Select new user avatar:

   Cancel